नांदेड जिल्हा शिक्षण मंडळ - कायम सभासद यादीकायम सभासद यादी लवकरच उपलब्द होईल.