नांदेड जिल्हा शिक्षण मंडळ - संपर्क

ऑफिस संपर्क पत्ता :

नांदेड जिल्हा शिक्षण मंडळ,

विष्णु कॉम्प्लेक्स,आय.टी.आय समोर,
ता.जि.नांदेड - 431602,
महाराष्ट्र राज्य.

फोन नं : 02462 250615

ईमेल आय-डी : help@nzsmnanded.org